Archive for January, 2009

Ikke autorisert personer!  

Posted at 7:18 pm in Uncategorized

I dag ble jeg gjort oppmerksom på den flotte oversettelsen på de nye selvbetjeningssidene for (blant annet) å søke om visum til USA (med min utheving):

Er hjemmesiden sikker og privat?

Ja. Denne hjemmesiden blir operert av den Amerikanske myndigheten, og det benyttes teknologi som gjør at ikke autorisert personer får tilgang til informasjonen du legger inn og ser på . I tillegg opererer denne hjemmesiden ut i fra de lover og regler som den Amerikanske Stats lov om personvern. Denne Personvernsbekreftelsen forsikrer deg om at ditt personvern vil bli ivaretattinformation.

Så da burde jo alt være i orden.

Oppdatering – Kollega Knut viste meg popup-en han fikk da han gikk inn på de samme sidene. Med de forutsetningene burde de fleste muligheter være dekket.

Written by bjorn on January 27th, 2009

Tagged with , ,

Remote syslogging with OpenWRT Kamikaze 8.09  

Posted at 7:44 pm in Uncategorized

For Kamikaze 8.09 (RC1) the documentation on remote syslogging is a bit inaccurate or outdated – but this ticket pointed me in the right direction. Add the following to /etc/config/system:

log_ip 10.20.30.40

Reboot your unit and watch the logs roll in. Verify by checking what syslog is up to:

root@OpenWRT:~# ps -ef | grep syslog
87 root 1928 S syslogd -C16 -L -R 10.20.30.40

Now, that said, I also found how to set the name servers (for /etc/resolv.conf) the correct way – adding an option entry under a suitable interface definition in /etc/config/network. Note that for several DNS servers the IPs should be space separated, like this:

option ‘dns’ ‘10.0.0.1 10.0.0.2’

This creates an /etc/resolv.conf looking like this one:

nameserver 10.0.0.1
nameserver 10.0.0.2

Written by bjorn on January 12th, 2009

Tagged with , ,

VLAN woes  

Posted at 5:30 pm in Uncategorized

I’ve been planning to do this for a long time and now I’m finally there. My home network now consists of two virtual host servers (one Xen and one KVM) and a firewall between them, all nodes understanding VLANs. On top of this, add a small but powerful Linksys switch and a Linksys wireless access point running OpenWRT Kamikaze 8.09 (RC1). Among other things, this setup should facilitate testing Munin and other stuff without breaking the current functionality too much.

I got great help from this article on tweaking VLANs on the Xen host, and this article on VLANs with kvm. Thanks!

Written by bjorn on January 9th, 2009

Tagged with , , , ,