Ikke autorisert personer!

I dag ble jeg gjort oppmerksom på den flotte oversettelsen på de nye selvbetjeningssidene for (blant annet) å søke om visum til USA (med min utheving):

Er hjemmesiden sikker og privat?

Ja. Denne hjemmesiden blir operert av den Amerikanske myndigheten, og det benyttes teknologi som gjør at ikke autorisert personer får tilgang til informasjonen du legger inn og ser på . I tillegg opererer denne hjemmesiden ut i fra de lover og regler som den Amerikanske Stats lov om personvern. Denne Personvernsbekreftelsen forsikrer deg om at ditt personvern vil bli ivaretattinformation.

Så da burde jo alt være i orden.

Oppdatering – Kollega Knut viste meg popup-en han fikk da han gikk inn på de samme sidene. Med de forutsetningene burde de fleste muligheter være dekket.