Archive for the ‘språktabber’ tag

Språktest av 4 åringer  

Posted at 9:15 am in Uncategorized

Når får vi obligatorisk språktest av journalister?

Written by bjorn on November 15th, 2012

Tagged with

Ikke autorisert personer!  

Posted at 7:18 pm in Uncategorized

I dag ble jeg gjort oppmerksom på den flotte oversettelsen på de nye selvbetjeningssidene for (blant annet) å søke om visum til USA (med min utheving):

Er hjemmesiden sikker og privat?

Ja. Denne hjemmesiden blir operert av den Amerikanske myndigheten, og det benyttes teknologi som gjør at ikke autorisert personer får tilgang til informasjonen du legger inn og ser på . I tillegg opererer denne hjemmesiden ut i fra de lover og regler som den Amerikanske Stats lov om personvern. Denne Personvernsbekreftelsen forsikrer deg om at ditt personvern vil bli ivaretattinformation.

Så da burde jo alt være i orden.

Oppdatering – Kollega Knut viste meg popup-en han fikk da han gikk inn på de samme sidene. Med de forutsetningene burde de fleste muligheter være dekket.

Written by bjorn on January 27th, 2009

Tagged with , ,